ISO

Działalność naszej firmy odbywa się zgodnie z normami i procedurami Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001. Systemem objęty jest zarówno pion produkcyjny, pion sprzedaży jak i pion logistyczny. Kontrola jakości wyrobu to jeden z głównych elementów naszej pracy. Raporty produkcji i sprzedaży zawierające szeroki zbiór danych oraz zespół informacji dotyczących dostarczanych nam surowców pozwalają nam na maksymalne ograniczenie wyrobów niezgodnych.

Za najważniejsze cele firmy SEMA należy uznać:

wzrost zaufania pomiędzy firmą, a jej klientami i dostawcami

określenie szans i zagrożeń dla zapewnienia utrzymania i permanentnego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001

rzetelne rozpoznawanie potrzeb rynku i optymalizacja kosztów wytwarzania

nieustanne monitorowanie, doskonalenie i przystosowywanie realizowanych procesów do zmieniających się warunków otoczenia oraz stale rosnących wymagań klientów

zapewnienie deklarowanego poziomu jakości oferowanych wyrobów

ciągłe podnoszenie świadomości i umiejętności pracowników

Producent/podmiot prowadzący reklamę:
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.